DN:s artikel om Mittmedia

Några kommentarer efter gårdagens DN-artikel om att Mittmedia planerar att säga upp 75% av sina journalister och efterspelet kring det.

Mittmedia är i en värre krissituation än andra dagstidningar i Sverige (förutom Stampen). Mittmedia har haft en sämre utveckling än andra tidningar det senaste året (inklusive Stampen), både vad gäller digitala intäkter och printintäkter. Samtidigt har man en sämre kassa än andra tidningsföretag (förutom Stampen) på grund av allt för dyra uppköp av andra tidningar. Dessutom har man bränt det reservkapitel de flesta tidningar har i form av möjligheten att höja prenumerationspriset på papperstidningen, Mittmedia har redan höjt priset till en nivå som är skyhögt högre än andra landsortstidningar. Utanpå det har man dessutom fått nya skulder beroende på tryckerimoms och krisen inom Stampen. Krisen är allvarlig men inte så stor att det kräver massuppsägningar enligt DN-artikeln.

Mittmedias kris beror inte på den digitala utvecklingen, den beror helt och hållet på ledningens misslyckade strategi sedan många år tillbaka. Dels i form av en övertro på stordriftsfördelar genom allt för dyra uppköp (på ett sätt som Stampen har gjort i ännu mycket större omfattning) av tidningar och dels i form av en misslyckad strategi för en digital övergång, se min tidigare analys om det här.

Vad gäller plan B i DN:s artikel var det troligtvis inte ett förslag som var meningen att genomföra utan en skiss på vad som krävs för att nå en positiv utveckling. De flesta kurvor pekar nedåt för prenumererade dagstidningar (även om de har höga intäkter) medan kurvorna pekar uppåt för digitala tidningar och gratistidningar (även om de har låga intäkter).

Den stora nyheten i DN:s artikel anser jag vara att: Hur är det möjligt att en vd för en lokaltidningskoncern med 28 dagstidningar för sin styrelse presenterar två förslag på framtidsstrategi som båda innebär en katastrof för tidningarnas framtid? Det ena förslaget var att fortsätta med nuvarande strategi som bevisligen har misslyckats, och det andra förslaget var att i stort lägga ner alla tidningar. Styrelsen hade i och med det inget annat val än att byta vd.

Vad som är allvarligt för Mittmedias tidningar, läsare och kunder är att de nu har fått en sämre produkt till ett högre pris i jämförelse med andra, och det går inte att backa bandet.


Aug 2016
Jul 2016
May 2016
Nov 2015
Aug 2015
Nov 2014
Mar 2014